Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.5.2.Mobilitat en transport individual amb conductor
Taxistes en actiuAnualInstitut Metropolità del Taxi.20032019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona