Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.6.Protecció social
Pensions no contributives d'invalidesa segons sexeAnualIdescat.20162018
Import de les prestacions contributives de jubilació segons sexeAnualIdescat.20022018
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règim i sexeAnualIdescat.20112018
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règim i sexeAnualIERMB a partir d'Idescat.20112018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona