Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.3.Formació
Nivell d'estudis acabats segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).19902018-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona