Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.4.Salut i autonomia personal
Certificats de discapacitat segons grau i sexeAnualDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies.20022018
Limitacions en la vida quotidianaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona