Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.1.3.Fecunditat i mortalitat
Taxa Bruta de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002018
Taxa Estandarditzada de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Naixements segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Defuncions segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona