Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.5.Xarxa social i participació comunitària
Privació social: reunir-se amb amics i familiarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Participació en activitats comunitàries al territori segons sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàries segons tipus i sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona