Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.1.Desigualtat social i risc de pobresa
Taxa de risc de pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona