Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.2.1.Desigualtat social i risc de pobresa
Taxa de risc de pobresa segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Taxa de privació material segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).20112018-2019
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons sexeAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
10.2.2.Àmbit laboral
Taxa d'atur registrat segons sexeAnualDiputació de Barcelona: programa HERMES.20082019
Índex de temporalitat contractualAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Índex de temporalitat empíricaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
10.2.3.Formació
Nivell d'estudis acabats segons sexeAnualIdescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).19902018-2019
10.2.4.Salut i autonomia personal
Certificats de discapacitat segons grau i sexeAnualDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies.20022018
Limitacions en la vida quotidianaAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
10.2.5.Xarxa social i participació comunitària
Privació social: reunir-se amb amics i familiarsAnualIERMB i Idescat: EMCV.2016-20172018-2019
Participació en activitats comunitàries al territori segons sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
Participació en activitats comunitàries segons tipus i sexeTriennalIERMB: Enquesta de cohesió urbana.20172017
10.2.6.Protecció social
Pensions no contributives d'invalidesa segons sexeAnualIdescat.20162018
Import de les prestacions contributives de jubilació segons sexeAnualIdescat.20022018
Nombre de pensionistes (jubilació) segons règim i sexeAnualIdescat.20112018
Població beneficiària de prestacions de jubilació segons règim i sexeAnualIERMB a partir d'Idescat.20112018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona