Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.5.3.Mobilitat en vehicle privat
Cens de conductors de Catalunya segons municipi de residència, sexe i edatAnualDirección General de Tráfico.20102017
Accés de la població de Catalunya a la llicència o permís de conduir AnualDirección General de Tráfico.20102017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona