Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.4.1.Mercat de treball
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)TrimestralINE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T2-2021
Contractació laboral per sexe i tipus de contracteMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005jun-2021
Aturats registrats per edat i sexeMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005jun-2021
Taxa d'activitat per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'ocupació per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'atur per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2010jun-2021
Afiliats a la S.S. segons residència padronal per sexeTrimestralIdescat.mar-2012des-2020
Salaris mitjans totals per sexe i edatAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona20102019
10.4.2.Creació d'empreses
Tràmits per crear una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
Cost de la creació d'una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
Temps necessari per iniciar una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
10.4.3.Formació i qualificació
Matriculats en Formació Professional per grau, família professional i sexeAnualDepartament d'Ensenyament20132019-2020
Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexeAnualIdescat.20112011
Estudiants de 1er, 1er i 2on i 2on cicles universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20002014
Estudiants de graus universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20082014
Estudiants de màsters universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20062014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona