Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.1.Rebuts i variables fiscals
Població per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Rebuts de l'IBIAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Variables fiscals de l'IBIAnualSecretaria de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Taxa d'ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Població activa per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Taxes d'atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
4.1.2.Ordenances fiscals
Tipus impositiu de l'IBIAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902014
Any de l'última valoració cadastralAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
4.1.3.Cadastre immobiliari
Valor cadastralAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Béns immobles de l'IBI de naturalesa urbanaAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Parcel·les de l'IBI de naturalesa rústicaAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona