Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.9.2.Equipaments
Accessibilitat als equipamentsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona