Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.6.5.Ajuts al pagament de l'habitatge
Prestacions al lloguer. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Prestacions al lloguer. ImportAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Renda Bàsica d'Emancipació. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Renda Bàsica d'Emancipació. ImportAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Prestacions d'especial urgència. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona