Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.6.4.Ajuts a la rehabilitació
Rehabilitació. Habitatges amb ajutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20052016
Rehabilitació. Import dels ajutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20052016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona