Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.4.1.Lloguer
Contractes de lloguerTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.T1-2005T4-2019
Contractes de lloguer/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20052017
Preu mitjà de lloguerTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.T1-2005T4-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona