Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.6.1.Construcció d'habitatges amb protecció oficial
Habitatges iniciats de protecció oficialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20022016
Habitatges protegits iniciats/mil habitantsAnual20022015
Habitatges acabats de protecció oficialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20022016
Habitatges protegits acabats/mil habitantsAnualSecretaria d’Habitatge i Millora Urbana i INE20022015
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona