Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.6.2.Contractes avalloguer
Contractes avalloguerAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona