Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.6.2.Contractes avalloguer
Contractes avalloguerAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona