Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.2.Ordenances fiscals
Tipus impositiu de l'IBIAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902014
Any de l'última valoració cadastralAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona