Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.4.3.Hipoteques
Hipoteques d'habitatge registradesTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.T1-2013T4-2018
Hipoteques. Import mitjàTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.T1-2013T4-2018
Hipoteques. Durada mitjana del prèstecTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.T1-2013T4-2018
Hipoteques registrades/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20132017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona