Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.6.3.Habitage de lloguer amb mediació social
Habitatges llogats per les borses d'habitatge de lloguer socialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20102014
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona