Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.5.2.Llançaments
Llançaments iniciatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20082019
Llançaments executatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20132019
Llançaments iniciats per mil habitantsMaiConsejo General del Poder Judicial i Idescat.19952019
Llançaments executats per mil habitantsMaiConsejo General del Poder Judicial i Idescat.19952019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona