Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.5.2.Llançaments
Llançaments iniciatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20082017
Llançaments executatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20132017
Desnonaments iniciats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20082016
Desnonaments executats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20132016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona