Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.1.Rebuts i variables fiscals
Població per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Rebuts de l'IBIAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Variables fiscals de l'IBIAnualSecretaria de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Taxa d'ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Població activa per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Taxes d'atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona