Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.1.1.Rebuts i variables fiscals
Rebuts de l'IBIAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Variables fiscals de l'IBIAnualSecretaria de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona