Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.3.Cadastre immobiliari
Valor cadastralAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Béns immobles de l'IBI de naturalesa urbanaAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Parcel·les de l'IBI de naturalesa rústicaAnualSecretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Catastro.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona