Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.2.1.Habitatges iniciats
Habitatges iniciatsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya.1990T2-2017
Habitatges iniciats/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20002016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona