Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.2.1.Habitatges iniciats
Habitatges iniciatsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya.1990T4-2018
Habitatges iniciats/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20002017
3.2.2.Habitatges acabats
Habitatges acabatsTrimestralGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana , a partir dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya1990T4-2018
Habitatges acabats/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona