Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.5.3.Esforç
Esforç d'accés al lloguer per ingressos de 2,5 SMIAnualSecretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Ministerio de Empleo y Seguridad social20052018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona