Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.6.1.Construcció d'habitatges amb protecció oficial
Habitatges iniciats de protecció oficialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20022019
Habitatges protegits iniciats/mil habitantsAnual20022019
Habitatges acabats de protecció oficialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20022019
Habitatges protegits acabats/mil habitantsAnualSecretaria d’Habitatge i Millora Urbana i INE20022019
4.6.2.Contractes avalloguer
Contractes avalloguerAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
4.6.3.Habitage de lloguer amb mediació social
Habitatges llogats per les borses d'habitatge de lloguer socialAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20102018
4.6.4.Ajuts a la rehabilitació
Rehabilitació. Habitatges amb ajutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20052016
Rehabilitació. Import dels ajutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20052016
4.6.5.Ajuts al pagament de l'habitatge
Prestacions al lloguer. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Prestacions al lloguer. ImportAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Renda Bàsica d'Emancipació. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Renda Bàsica d'Emancipació. ImportAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20092016
Prestacions d'especial urgència. AjutsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona