Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.1.1.Consum d'energia
Consum d'energia elèctrica per sectorAnualInstitut Català d'Energia.20012015
Consum d'energia elèctrica per habitantAnualInstitut Català d'Energia.20012014
Consum domèstic d'energia elèctrica per habitantAnualInstitut Català de l'Energia i IDESCAT.20012014
Consum de gas natural per sectorAnualInstitut Català d'Energia.20052015
Consum de gas natural per habitantAnualInstitut Català d'Energia.20052013
Consum domèstic de gas natural per habitantAnualInstitut Català de l'Energia i IDESCAT.20052014
Consum d'energia primària per tipus de fontAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Consum final d'energies renovablesAnualInstitut Català d'Energia.19902009
7.1.2.Emissions de CO2
Emissions de CO2 del consum elèctric per sectorAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia i Ministerio de Industria, Energía y Turismo.20012014
Emissions de CO2 del consum elèctric per habitantAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia i Ministerio de Industria, Energía y Turismo.20012014
Emissions de CO2 procedents del consum elèctric del sector domèsticAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia, Secretaría de Estado de Energía i Idescat.20012008
Emissions de CO2 del consum de gas natural per sectorAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia.20052013
Emissions de CO2 del consum de gas natural per habitantAnualIERMB amb dades de l'Institut Català d'Energia.20052013
7.1.3.Producció d'energia elèctrica
Generació d'energia elèctrica per tipologiaAnualInstitut Català d'Energia.19922014
Generació d'energia elèctrica per fonts renovablesAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Potencia bruta instal·ladaAnualInstitut Català d'Energia.19922009
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona