Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.6.1.Canvi d'úsos del sòl
Densitat de poblacióAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002016
Densitat urbanaAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20072012
Superfície de cobertes del sòlAnys esporadicsCREAF.19562009
Superfície d'usos del sòlAnualCREAF.20092009
Usos del sòl ocupatAnys esporàdicsAMB.19902011
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona