Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.8.1.Una Europa eficient amb l'ús de recursos
Emissions de gasos d'efecte hivernacleAnualEurostat.19902012
Emissions de gasos d'efecte hivernacle per sectorAnualEurostat.19902012
Intensitat d'emissions de GEH del consum d'energiaAnualEurostat.19902012
Consum d'energia primàriaAnualEurostat.19902013
Consum d'energia final per sectorAnualEurostat.19902013
Generació d'energia elèctrica per fonts renovablesAnualEurostat.20042013
Consum final d'energies renovablesAnualEurostat.20042013
Dependència energèticaAnualEurostat.19902013
Intensitat energètica de l'economiaAnualEurostat.20022013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona