Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.2.2.Sanejament i aprofitament de l'aigua
Tractament d'aigües residualsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.19852016
Reutilització d'aigües residualsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20042016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona