Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.9.2.Megaregions
Població (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat i dades satel·litals (DMSP-OLS).19922009
Índex de connectivitat ecològica (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades de Corine Land Cover.19902006
Àrea total (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades satel·litals (DMSP-OLS).19922009
Densitat de població (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat i dades satel·litals (DMSP-OLS).19922009
PIB en paritat de poder de compra per habitant (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat i dades satel·litals (DMSP-OLS).19952009
Patents per habitant (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat i dades satel·litals (DMSP-OLS).19922006
Consum d'energia primaria per habitant (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat, USEIA i dades satel·litals (DMSP-OLS).19922009
Intensitat energètica (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat, USEIA i dades satel·litals (DMSP-OLS).19922009
Emissions de CO2 per habitant (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat, USEIA i dades satel·litals (DMSP-OLS).19952009
Densitat urbana (megaregions)Anys esporadicsIERMB amb dades d'Eurostat i Corine Land Cover.19902006
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona