Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.7.2.Gestió ambiental
Despesa municipal ambientalAnualMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas20022016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona