Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.6.5.Agricultura urbana
Zones d'horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Nombre de parcel·les als horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Superfície ocupada pels horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona