Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.1.3.Producció d'energia elèctrica
Generació d'energia elèctrica per tipologiaAnualInstitut Català d'Energia.19922013
Generació d'energia elèctrica per fonts renovablesAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Potencia bruta instal·ladaAnualInstitut Català d'Energia.19922009
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona