Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.1.3.Producció d'energia elèctrica
Generació d'energia elèctrica per tipologiaAnualInstitut Català d'Energia.19922014
Generació d'energia elèctrica per fonts renovablesAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Potencia bruta instal·ladaAnualInstitut Català d'Energia.19922009
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona