Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.6.1.Canvi d'úsos del sòl
Densitat de poblacióAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002016
Densitat urbanaAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20072012
Superfície de cobertes del sòlAnys esporadicsCREAF.19562009
Superfície d'usos del sòlAnualCREAF.20092009
Usos del sòl ocupatAnys esporàdicsAMB.19902011
7.6.5.Agricultura urbana
Zones d'horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Nombre de parcel·les als horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Superfície ocupada pels horts municipalsAnys esporàdicsIERMB.20152015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona