Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.4.1.Xarxa de control de contaminants
Qualitat de l'aire: NO2AnualDepartament de Territori i Sostenibilitat.20052016
Qualitat de l'aire: PM10AnualDepartament de Territori i Sostenibilitat.20052016
Qualitat de l'aire: PM2,5AnualDepartament de Territori i Sostenibilitat.20052016
Índex català de qualitat de l'aire (ICQA)AnualIdescat.20012015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona