Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.1.1.Consum d'energia
Consum d'energia elèctrica per sectorAnualInstitut Català d'Energia.20012015
Consum d'energia elèctrica per habitantAnualInstitut Català d'Energia.20012014
Consum domèstic d'energia elèctrica per habitantAnualInstitut Català de l'Energia i IDESCAT.20012014
Consum de gas natural per sectorAnualInstitut Català d'Energia.20052015
Consum de gas natural per habitantAnualInstitut Català d'Energia.20052013
Consum domèstic de gas natural per habitantAnualInstitut Català de l'Energia i IDESCAT.20052014
Consum d'energia primària per tipus de fontAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Consum final d'energies renovablesAnualInstitut Català d'Energia.19902009
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona