Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.8.3.Sectors clau: Transport i construcció sostenible
Consum d'energia en el transport (relativa al PIB)AnualEurostat.19902013
Energies renovables en el transportAnualEurostat.20042013
Emissions de GEH del sector del transportAnualEurostat.19902012
Emissions de PM del sector del transportAnualEurostat.19902013
Emissions de NOx del sector del transportAnualEurostat.19902013
Emissions de CO2 per km per nous cotxes de passatgersAnualEurostat.20002014
Accidents mortals per causa del transportAnualEurostat.19992013
Consum d'electricitat consumida a les llarsAnualEurostat.19902013
Índex de base 2000 del consum d'energia final del sector residencialAnualEurostat.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona