Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.3.3.Generació de residus industrials
Residus industrials per empresaAnualAgència de Residus de Catalunya20022014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona