Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.9.1.Àrees metropolitanes europees
Area (regions)AnualEurostat.19902014
Taxes d'atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Valor afegit brut a preus bàsics (regions)AnualEurostat.20002011
Població per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Producte Interior Brut (regions)AnualEurostat.20002011
Ocupació (regions)AnualEurostat.20002011
Ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Taxa d'ocupació per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Població activa per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Atur per sexe i edat (regions)AnualEurostat.19992014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona