Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.2.1.Consum i subministrament
Consum d'aigua per sectorAnualIERMB a partir de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20032016
Consum domèstic d'aigua per habitantAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20032015
Ús d'aigua freàtica per a usos municipalsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20032012
7.2.2.Sanejament i aprofitament de l'aigua
Tractament d'aigües residualsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.19852016
Reutilització d'aigües residualsAnualÀrea Metrolitana de Barcelona.20042016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona