Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.5.2.Ambientalització del parc
Parc de vehicles elèctricsAnualDirección General de Tráfico.20062012
Punts de recàrrega del cotxe elèctricAnualGeneralitat de Catalunya.20142014
Parc de vehicles censat a Catalunya. Sèrie històricaAnualIdescat20012019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona