Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.8.2.Canvi climàtic i energia
Productivitat de recursos (consum domèstic de materials per PIB)AnualEurostat.20002014
Consum domèstic de materials per habitantAnualEurostat.20002014
Generació de residus municipals per habitantAnualEurostat.19952014
Recollida selectiva de residus municipals per tipus de residuAnualEurostat.19952013
Nombre de productes amb llicències UE ecológiques (Ecolabel)AnualEurostat.20002010
Percentatge de superfície amb classificació agro-ambientalAnualEurostat.20012005
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona