Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.5.1.Emissions degudes a la mobilitat
Evolució emissions de contaminants locals derivats de la mobilitatAnys esporàdicsIERMB a partir de dades d'MCRIT i de l'Institut Cerdà.20102012
Emissions de contaminants locals derivades de la mobilitat per municipisAnys esporàdicsIERMB a partir de dades d'MCRIT i de l'Institut Cerdà.20122012
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona