Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.5.1.Emissions degudes a la mobilitat
Emissions de contaminants derivades de la mobilitat per tipus de vehicleAnys esporadicsAutoritat del Transport Metropolità.20062012
Emissions de contaminants derivades de la mobilitat per combustibleAnys esporadicsAutoritat del Transport Metropolità.20062012
Emissions de contaminants derivades de la mobilitat per objecte de transp.Anys esporadicsAutoritat del Transport Metropolità.20062012
Emissions de contaminants derivades de la mobilitat per tipus de xarxaAnys esporadicsAutoritat del Transport Metropolità.20062012
Evolució emissions de contaminants locals derivats de la mobilitatAnys esporàdicsIERMB a partir de dades d'MCRIT i de l’Institut Cerdà.20102012
Emissions de contaminants locals derivades de la mobilitat per municipisAnys esporàdicsIERMB a partir de dades d’MCRIT i de l’Institut Cerdà.20122012
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona