Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.1.1.Producció
5.1.1.1.PIB de l’AMB (base 2010)
PIB de l'AMBAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102019
PIB de l'AMB per habitantAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102019
Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectorsAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20102019
PIB variació en volum (en %) de l'AMBAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.20152020
5.1.1.2.PIB per municipi (base 2010)
PIB per municipiAnualIdescat.20112018
PIB per municipi i per habitantAnualIdescat.20112018
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectorsAnualIdescat.20112018
5.1.1.3.PIB per comunitat autònoma i províncies (base 2010)
PIB per comunitat autònomaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002018
PIB per provínciaAnualINE: Contabilidad Regional de España.20002016
5.1.1.4.PIB per Europa (base 2010)
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3AnualEurostat.19952016
PIB variació en volum (en %)AnualIdescat i Eurostat.20002018
5.1.1.5.PIB sèries antigues
PIB per municipi (base 2008)AnualIdescat.20082010
PIB per municipi i per habitant (base 2008)AnualIdescat.20082010
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectors (base 2008)AnualIdescat.20082010
PIB per comunitat autònoma (Base 2008)AnualINE: Contabilidad Regional de España.20002013
PIB per província (base 2008)AnualINE: Contabilidad Regional de España.20002011
PIB per habitant per NUTS0, NUTS1, NUTS2 i NUST3 (base 2008)AnualEurostat.19952013
PIB per municipi (base 2000)AnualIdescat.20012008
PIB per municipi i per habitant (base 2000)AnualIdescat.20012008
Valor afegit brut (VAB) per municipi i sectors (base 2000)AnualIdescat.20062008
5.1.2.Renda familiar disponible
5.1.2.1.Renda familiar disponible base 2010
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20112017
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20112017
5.1.2.2.Renda familiar disponible base 2008
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20082010
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20082010
5.1.2.3.Renda familiar disponible base 2000
Renda familiar disponible brutaAnualIdescat.20002008
Renda familiar disponible bruta per habitantAnualIdescat.20002008
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona