Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.1.Treballadors segons compte de cotització
5.2.1.1.Idescat
Afiliacions a la S.S. per sector d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Afiliacions a la S.S. per secció d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Afiliacions a la S.S. per divisió d'activitat econòmicaTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
Afiliacions a la S.S. per grandària del compte de cotitzacióTrimestralIdescat, a partir dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social.des-2020des-2023
5.2.1.2.Observatori d'empresa i ocupació
Treballadors afiliats a la S.S.TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. segons grandària empresaTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-93)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000des-2008
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
5.2.1.3.Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Sectors d'activitat econòmica creadors i destructors d'ocupació (CCAE-09)AnualMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.20102023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona