Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.1.Treballadors segons compte de cotització
5.2.1.1.Observatori d'empresa i ocupació
Treballadors afiliats a la S.S.TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000mar-2019
Treballadors afiliats a la S.S. segons grandària empresaTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000mar-2019
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-93)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000des-2008
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
Treballadors afiliats a la S.S. per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
Treballadors afiliats a la S.S. per activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
5.2.1.2.Ministeri d'ocupació
Sectors d’activitat econòmica creadors i destructors d’ocupació (CCAE-09)AnualMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.20102018
5.2.2.Empreses (centres de cotització)
5.2.2.1.Observatori d'empresa i ocupació
Empreses registradesTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000mar-2019
Empreses per nombre de treballadorsTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
Empreses per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
Empreses per nombre de treballadors i activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008mar-2019
5.2.3.Afiliats i afiliacions segons residència padronal
Afiliats a la S.S. segons residència padronal per sexeTrimestralIdescat.mar-2012des-2018
Afiliacions a la S.S. segons residència padronal per règim de cotitzacióTrimestralIdescat.mar-2012des-2018
5.2.4.Salaris
Salaris mitjans totals per sexeAnualGabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20142015
Bretxa salarialAnualIERMB a partir de Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona20142015
5.2.5.Contractació
Contractació laboral per sexe i tipus de contracteMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005mar-2019
Contractació laboral per grans sectorsMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005mar-2019
Contractació laboral per durada contracteMensualGeneralitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiugen-1998mar-2019
5.2.6.Aturats
Aturats registrats per edat i sexeMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005mar-2019
Aturats registrats per grans sectorsMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005mar-2019
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2010mar-2019
Taxa d'atur registratTrimestralDiputació de Barcelona a partir de la Taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Socialmar-2005mar-2019
Beneficiaris de prestacions per desocupacióMensualDiputació de Barcelona: programa HERMES.gen-2009mar-2019
5.2.7.Enquesta de població activa (EPA)
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)TrimestralINE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'activitat per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'ocupació per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'atur per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d’ocupació per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T1-2019
Taxa d'atur per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T1-2019
Població aturada per temps de cerca d'ocupacióTrimestralAjuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de dades de l'EPA, INET1-2005T1-2019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona