Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.2.1.Treballadors segons compte de cotització
5.2.1.2.Observatori d'empresa i ocupació
Treballadors afiliats a la S.S.TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. segons grandària empresaTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-93)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000des-2008
Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Treballadors afiliats a la S.S. per activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
5.2.1.3.Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Sectors d'activitat econòmica creadors i destructors d'ocupació (CCAE-09)AnualMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.20102022
5.2.2.Empreses (centres de cotització)
5.2.2.3.Observatori d'empresa i ocupació
Empreses registradesTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2000set-2020
Empreses per nombre de treballadorsTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Empreses per secció d'activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
Empreses per nombre de treballadors i activitat econòmica (CCAE-09)TrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2008set-2020
5.2.3.Afiliats i afiliacions segons residència padronal
Afiliats a la S.S. segons residència padronal per sexeTrimestralIdescat.mar-2012des-2022
Afiliacions a la S.S. segons residència padronal per règim de cotitzacióTrimestralIdescat.mar-2012des-2022
5.2.4.Salaris
Salaris mitjans totals per sexe i edatAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona20102021
Bretxa salarialAnualIERMB a partir de Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona20102021
P90/P10AnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona20102021
5.2.5.Contractació
Contractació laboral per durada contracteMensualGeneralitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu2005ago-2023
5.2.6.Aturats
Aturats registrats per edat i sexeMensual2005-2021: Servicio Público de Empleo Estatal i 2022 en endavant Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mai-2005set-2023
Aturats registrats per grans sectorsMensual2005-2021: Servicio Público de Empleo Estatal i 2022 en endavant Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupaciómai-2005set-2023
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.mar-2010set-2023
Taxa d'atur registralTrimestralDiputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiumar-2008set-2023
Beneficiaris de prestacions per desocupacióMensualDiputació de Barcelona: programa HERMES.gen-2009des-2022
5.2.7.Enquesta de població activa (EPA)
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)TrimestralINE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T3-2023
Taxa d'activitat per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d'ocupació per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d'atur per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2023
Taxa d’ocupació per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T3-2023
Taxa d'atur per edatTrimestralIERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.T1-2005T3-2023
Població aturada per temps de cerca d'ocupacióTrimestralAjuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de dades de l'EPA, INET1-2005T3-2023
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona