Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.1.Treballadors i empreses en R+D
Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009set-2023
5.3.2.Patents, models d'utilitat i dissenys industrials
5.3.2.1.Patents europees (EPO)
Patents EPO d'alta tecnologia per milió d'habitantsAnualEurostat.20002012
5.3.2.2.Patents espanyoles (OEPM)
Patents OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Models OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Dissenys OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082021
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona