Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.6.2.Comerç interregional
Comerç interregional per CCAAAnualC-intereg.mar-1995set-2018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona