Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.6.2.Comerç interregional
Comerç interregional per CCAAAnualC-intereg.mar-1995set-2016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona